Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın  “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri,  gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırt etme şansı verir.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.
Mind Lab programının 1. – 4. sınıf düzeyine konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Sınıf – Bilgi yönetimi, analizi ve mantıklı düşünme becerileri
• Bilgi toplama amacıyla sorular sorma, bilgiyi düzenleme
• Problem çözmek için bir yöntem uygulama
• Oyun tahtasını tanıma, kurallara göre ilerleme, koordinatlarını tanımlama
• Temel aritmetik beceriler
• Mantık ve matematik işlemlerine dayalı eylemler: sayma
• Bilgiyi somuttan soyuta aktarma
• Planlama ve problem çözme temelleri
• Görsel ve işitsel bellek becerileri
• Ekip çalışması ve karşılıklı yardımın önemi

2. Sınıf – Birleşik güçler – Sonucu Hesaplama
• Birlikte çalışma ve bir grupta dayanışmanın önemi, karşılıklı yardım
• Ortak hedefe ulaşmada öncelikleri belirleme
• Temel aritmetik becerilerinin uygulanması
• Doğru hareket düzenini koruma
• Uzun vadeli plan ve hesaplama yapmak için bir yöntem uygulama
• Oyundaki hamleleri planlama, stratejileri uygulama
• Ekip çalışması

3.Sınıf – Sorular Sorma
• Bilgi toplamak için sorular sorma
• Doğru soru sorma becerilerine sahip olma
• Mantıksal çıkarım yapma
• Bütünleştirici sorgulama – farklı soru türlerini bütünleştirme
• Oyun ve hayattaki strateji ve metotların önemi
• Dayanışma ve merkez kontrolü
• Oyunda ve hayatta kararlar verme
• Kaynak ayırma ve idareli kullanma
• Stratejik çekilmeler
• Oyun ve gerçek hayattaki durumlarda doğru hareketi sürdürme

4.Sınıf – Problem çözme becerileri – Plan yapma ve sıralama becerileri
• Birincil ve ikincil hedefler belirleme
• Problem çözmede yaratıcı düşünme
• Potansiyel problemleri tahmin etme, tanımlama ve önleme
• Doğru planlama ve sıralama tekniklerini kullanma
• Oyun düzenini planlama
• Belirsiz durumlarda hamleleri planlama
• İleri planlama
• Olimpiyatlara hazırlık - olimpiyat oyunu stratejileri

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Mindlab

  
Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın  “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri,  gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırt etme şansı verir.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.
Mind Lab programının 1. – 4. sınıf düzeyine konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Sınıf – Bilgi yönetimi, analizi ve mantıklı düşünme becerileri
• Bilgi toplama amacıyla sorular sorma, bilgiyi düzenleme
• Problem çözmek için bir yöntem uygulama
• Oyun tahtasını tanıma, kurallara göre ilerleme, koordinatlarını tanımlama
• Temel aritmetik beceriler
• Mantık ve matematik işlemlerine dayalı eylemler: sayma
• Bilgiyi somuttan soyuta aktarma
• Planlama ve problem çözme temelleri
• Görsel ve işitsel bellek becerileri
• Ekip çalışması ve karşılıklı yardımın önemi

2. Sınıf – Birleşik güçler – Sonucu Hesaplama
• Birlikte çalışma ve bir grupta dayanışmanın önemi, karşılıklı yardım
• Ortak hedefe ulaşmada öncelikleri belirleme
• Temel aritmetik becerilerinin uygulanması
• Doğru hareket düzenini koruma
• Uzun vadeli plan ve hesaplama yapmak için bir yöntem uygulama
• Oyundaki hamleleri planlama, stratejileri uygulama
• Ekip çalışması

3.Sınıf – Sorular Sorma
• Bilgi toplamak için sorular sorma
• Doğru soru sorma becerilerine sahip olma
• Mantıksal çıkarım yapma
• Bütünleştirici sorgulama – farklı soru türlerini bütünleştirme
• Oyun ve hayattaki strateji ve metotların önemi
• Dayanışma ve merkez kontrolü
• Oyunda ve hayatta kararlar verme
• Kaynak ayırma ve idareli kullanma
• Stratejik çekilmeler
• Oyun ve gerçek hayattaki durumlarda doğru hareketi sürdürme

4.Sınıf – Problem çözme becerileri – Plan yapma ve sıralama becerileri
• Birincil ve ikincil hedefler belirleme
• Problem çözmede yaratıcı düşünme
• Potansiyel problemleri tahmin etme, tanımlama ve önleme
• Doğru planlama ve sıralama tekniklerini kullanma
• Oyun düzenini planlama
• Belirsiz durumlarda hamleleri planlama
• İleri planlama
• Olimpiyatlara hazırlık - olimpiyat oyunu stratejileri

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Mindlab

  
Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın  “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri,  gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırt etme şansı verir.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.
Mind Lab programının 1. – 4. sınıf düzeyine konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Sınıf – Bilgi yönetimi, analizi ve mantıklı düşünme becerileri
• Bilgi toplama amacıyla sorular sorma, bilgiyi düzenleme
• Problem çözmek için bir yöntem uygulama
• Oyun tahtasını tanıma, kurallara göre ilerleme, koordinatlarını tanımlama
• Temel aritmetik beceriler
• Mantık ve matematik işlemlerine dayalı eylemler: sayma
• Bilgiyi somuttan soyuta aktarma
• Planlama ve problem çözme temelleri
• Görsel ve işitsel bellek becerileri
• Ekip çalışması ve karşılıklı yardımın önemi

2. Sınıf – Birleşik güçler – Sonucu Hesaplama
• Birlikte çalışma ve bir grupta dayanışmanın önemi, karşılıklı yardım
• Ortak hedefe ulaşmada öncelikleri belirleme
• Temel aritmetik becerilerinin uygulanması
• Doğru hareket düzenini koruma
• Uzun vadeli plan ve hesaplama yapmak için bir yöntem uygulama
• Oyundaki hamleleri planlama, stratejileri uygulama
• Ekip çalışması

3.Sınıf – Sorular Sorma
• Bilgi toplamak için sorular sorma
• Doğru soru sorma becerilerine sahip olma
• Mantıksal çıkarım yapma
• Bütünleştirici sorgulama – farklı soru türlerini bütünleştirme
• Oyun ve hayattaki strateji ve metotların önemi
• Dayanışma ve merkez kontrolü
• Oyunda ve hayatta kararlar verme
• Kaynak ayırma ve idareli kullanma
• Stratejik çekilmeler
• Oyun ve gerçek hayattaki durumlarda doğru hareketi sürdürme

4.Sınıf – Problem çözme becerileri – Plan yapma ve sıralama becerileri
• Birincil ve ikincil hedefler belirleme
• Problem çözmede yaratıcı düşünme
• Potansiyel problemleri tahmin etme, tanımlama ve önleme
• Doğru planlama ve sıralama tekniklerini kullanma
• Oyun düzenini planlama
• Belirsiz durumlarda hamleleri planlama
• İleri planlama
• Olimpiyatlara hazırlık - olimpiyat oyunu stratejileri

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Mindlab

  
Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın  “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri,  gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırt etme şansı verir.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.
Mind Lab programının 1. – 4. sınıf düzeyine konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Sınıf – Bilgi yönetimi, analizi ve mantıklı düşünme becerileri
• Bilgi toplama amacıyla sorular sorma, bilgiyi düzenleme
• Problem çözmek için bir yöntem uygulama
• Oyun tahtasını tanıma, kurallara göre ilerleme, koordinatlarını tanımlama
• Temel aritmetik beceriler
• Mantık ve matematik işlemlerine dayalı eylemler: sayma
• Bilgiyi somuttan soyuta aktarma
• Planlama ve problem çözme temelleri
• Görsel ve işitsel bellek becerileri
• Ekip çalışması ve karşılıklı yardımın önemi

2. Sınıf – Birleşik güçler – Sonucu Hesaplama
• Birlikte çalışma ve bir grupta dayanışmanın önemi, karşılıklı yardım
• Ortak hedefe ulaşmada öncelikleri belirleme
• Temel aritmetik becerilerinin uygulanması
• Doğru hareket düzenini koruma
• Uzun vadeli plan ve hesaplama yapmak için bir yöntem uygulama
• Oyundaki hamleleri planlama, stratejileri uygulama
• Ekip çalışması

3.Sınıf – Sorular Sorma
• Bilgi toplamak için sorular sorma
• Doğru soru sorma becerilerine sahip olma
• Mantıksal çıkarım yapma
• Bütünleştirici sorgulama – farklı soru türlerini bütünleştirme
• Oyun ve hayattaki strateji ve metotların önemi
• Dayanışma ve merkez kontrolü
• Oyunda ve hayatta kararlar verme
• Kaynak ayırma ve idareli kullanma
• Stratejik çekilmeler
• Oyun ve gerçek hayattaki durumlarda doğru hareketi sürdürme

4.Sınıf – Problem çözme becerileri – Plan yapma ve sıralama becerileri
• Birincil ve ikincil hedefler belirleme
• Problem çözmede yaratıcı düşünme
• Potansiyel problemleri tahmin etme, tanımlama ve önleme
• Doğru planlama ve sıralama tekniklerini kullanma
• Oyun düzenini planlama
• Belirsiz durumlarda hamleleri planlama
• İleri planlama
• Olimpiyatlara hazırlık - olimpiyat oyunu stratejileri

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.