Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Rehberlik hizmetleri, eğitim sürecindeki bütün öğrencileri kapsar. İnsana saygının ön planda tutulduğu rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici iş birliği ile yürütülür.

Rehberlik servisimiz aşağıdaki alanlarda yaş gruplarına göre öğrencilerimize yol göstermekte ve kişisel gelişim süreçlerini takip etmektedir.

 » Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
» Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
» Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
» Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
» Sınav kaygısı ile baş etme
» Düşünme becerilerinin kazandırılması
» Envanter, test vb. uygulama                                                                               
» Okul kurallarını fark etme ve uygulama
» Kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme
» Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
» Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
» Olumlu iletişim becerileri kazanabilme
» Öfke kontrolü sağlayabilme
» Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
» Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
» Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
» Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş gruplarına göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalar öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla, velilerin ve öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla veya envanter, test gibi uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Her öğrenciyle dönemde en az bir kez gerekli durumlarda birkaç kez görüşülür ve öğrencinin gelişimi takip edilerek veli bilgilendirilir. Bu sayede öğrenci gelişimi hem aile hem okul çerçevesinde desteklenerek öğrencilerin sağlıklı birey olmaları yolunda çalışmalar sürdürülür.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile ilgili yıl içinde çeşitli konularda veli seminerleri veya bire bir görüşmeler ile aşağıdaki konularda okul dışında da veli ile işbirliği yürütülür.

» Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
» Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
» Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
» Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
» Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
» Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
» Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
» Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanıp her ay YVBS (Yıldız Veli Bilgilendirme Sistemi) aracılığıyla veliye gönderilmektedir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Rehberlik hizmetleri, eğitim sürecindeki bütün öğrencileri kapsar. İnsana saygının ön planda tutulduğu rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici iş birliği ile yürütülür.

Rehberlik servisimiz aşağıdaki alanlarda yaş gruplarına göre öğrencilerimize yol göstermekte ve kişisel gelişim süreçlerini takip etmektedir.

 » Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
» Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
» Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
» Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
» Sınav kaygısı ile baş etme
» Düşünme becerilerinin kazandırılması
» Envanter, test vb. uygulama                                                                               
» Okul kurallarını fark etme ve uygulama
» Kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme
» Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
» Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
» Olumlu iletişim becerileri kazanabilme
» Öfke kontrolü sağlayabilme
» Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
» Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
» Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
» Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş gruplarına göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalar öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla, velilerin ve öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla veya envanter, test gibi uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Her öğrenciyle dönemde en az bir kez gerekli durumlarda birkaç kez görüşülür ve öğrencinin gelişimi takip edilerek veli bilgilendirilir. Bu sayede öğrenci gelişimi hem aile hem okul çerçevesinde desteklenerek öğrencilerin sağlıklı birey olmaları yolunda çalışmalar sürdürülür.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile ilgili yıl içinde çeşitli konularda veli seminerleri veya bire bir görüşmeler ile aşağıdaki konularda okul dışında da veli ile işbirliği yürütülür.

» Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
» Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
» Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
» Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
» Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
» Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
» Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
» Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanıp her ay YVBS (Yıldız Veli Bilgilendirme Sistemi) aracılığıyla veliye gönderilmektedir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Rehberlik hizmetleri, eğitim sürecindeki bütün öğrencileri kapsar. İnsana saygının ön planda tutulduğu rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici iş birliği ile yürütülür.

Rehberlik servisimiz aşağıdaki alanlarda yaş gruplarına göre öğrencilerimize yol göstermekte ve kişisel gelişim süreçlerini takip etmektedir.

 » Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
» Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
» Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
» Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
» Sınav kaygısı ile baş etme
» Düşünme becerilerinin kazandırılması
» Envanter, test vb. uygulama                                                                               
» Okul kurallarını fark etme ve uygulama
» Kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme
» Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
» Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
» Olumlu iletişim becerileri kazanabilme
» Öfke kontrolü sağlayabilme
» Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
» Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
» Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
» Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş gruplarına göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalar öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla, velilerin ve öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla veya envanter, test gibi uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Her öğrenciyle dönemde en az bir kez gerekli durumlarda birkaç kez görüşülür ve öğrencinin gelişimi takip edilerek veli bilgilendirilir. Bu sayede öğrenci gelişimi hem aile hem okul çerçevesinde desteklenerek öğrencilerin sağlıklı birey olmaları yolunda çalışmalar sürdürülür.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile ilgili yıl içinde çeşitli konularda veli seminerleri veya bire bir görüşmeler ile aşağıdaki konularda okul dışında da veli ile işbirliği yürütülür.

» Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
» Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
» Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
» Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
» Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
» Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
» Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
» Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanıp her ay YVBS (Yıldız Veli Bilgilendirme Sistemi) aracılığıyla veliye gönderilmektedir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Rehberlik hizmetleri, eğitim sürecindeki bütün öğrencileri kapsar. İnsana saygının ön planda tutulduğu rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici iş birliği ile yürütülür.

Rehberlik servisimiz aşağıdaki alanlarda yaş gruplarına göre öğrencilerimize yol göstermekte ve kişisel gelişim süreçlerini takip etmektedir.

 » Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
» Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
» Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
» Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
» Sınav kaygısı ile baş etme
» Düşünme becerilerinin kazandırılması
» Envanter, test vb. uygulama                                                                               
» Okul kurallarını fark etme ve uygulama
» Kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme
» Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
» Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
» Olumlu iletişim becerileri kazanabilme
» Öfke kontrolü sağlayabilme
» Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
» Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
» Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
» Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş gruplarına göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalar öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla, velilerin ve öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla veya envanter, test gibi uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Her öğrenciyle dönemde en az bir kez gerekli durumlarda birkaç kez görüşülür ve öğrencinin gelişimi takip edilerek veli bilgilendirilir. Bu sayede öğrenci gelişimi hem aile hem okul çerçevesinde desteklenerek öğrencilerin sağlıklı birey olmaları yolunda çalışmalar sürdürülür.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile ilgili yıl içinde çeşitli konularda veli seminerleri veya bire bir görüşmeler ile aşağıdaki konularda okul dışında da veli ile işbirliği yürütülür.

» Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
» Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
» Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
» Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
» Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
» Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
» Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
» Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

Bültenler

Bültenler yıl içerisinde velilerin ihtiyaçları doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanıp her ay YVBS (Yıldız Veli Bilgilendirme Sistemi) aracılığıyla veliye gönderilmektedir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.