Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Anasınıfımızda GEMS, High/Scope, Math Their Way, Montessori, Scamper, Mandala, Çoklu zeka kuramı gibi  okul öncesi alanında yaygın olan programlar incelenerek oluşturulmuş olan özel program çerçevesinde eğitim verilmektedir. Ayrıca ilköğretim müfredatına paralel ilköğretime hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu programlar uygulanırken çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.
Kendine güveni olan, başkaları  ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.


Öğrenme Merkezi:


Yıldız Koleji Anaokulunda, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.
Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.


Matematik Çalışmalarımız:


Math Their Way: Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

   • Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme

• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.


Bilimsel Çalışmalarımız:


GEMS (Great Explorations Math and Science)
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.
Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.


• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.

• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çeşitli aktiviteler planlanır.

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:

• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.
 

Proje Çalışmalarımız:

Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:


• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 5-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.


Değerler Eğitimi:

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.


Kütüphane Etkinliği:

Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 5 yaşından itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta okul kütüphanelerinden aldıkları kitapları evlerine götürerek hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile de paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

Portfolyo:


   Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Geziler:


Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro, sinema dönüşümlü yer almaktadır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.

Bireysel Gelişim Raporu:  Anasınıfımızda çocuklarımızın gelişimleri  sınıf öğretmeni ve okul doktoru işbirliği ile yakından takip edilir. Dönemde iki kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi il ilgili paylaşımda bulunurlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Eğitim Programımız

Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Anasınıfımızda GEMS, High/Scope, Math Their Way, Montessori, Scamper, Mandala, Çoklu zeka kuramı gibi  okul öncesi alanında yaygın olan programlar incelenerek oluşturulmuş olan özel program çerçevesinde eğitim verilmektedir. Ayrıca ilköğretim müfredatına paralel ilköğretime hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu programlar uygulanırken çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.
Kendine güveni olan, başkaları  ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.


Öğrenme Merkezi:


Yıldız Koleji Anaokulunda, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.
Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.


Matematik Çalışmalarımız:


Math Their Way: Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

   • Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme

• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.


Bilimsel Çalışmalarımız:


GEMS (Great Explorations Math and Science)
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.
Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.


• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.

• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çeşitli aktiviteler planlanır.

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:

• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.
 

Proje Çalışmalarımız:

Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:


• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 5-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.


Değerler Eğitimi:

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.


Kütüphane Etkinliği:

Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 5 yaşından itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta okul kütüphanelerinden aldıkları kitapları evlerine götürerek hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile de paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

Portfolyo:


   Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Geziler:


Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro, sinema dönüşümlü yer almaktadır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.

Bireysel Gelişim Raporu:  Anasınıfımızda çocuklarımızın gelişimleri  sınıf öğretmeni ve okul doktoru işbirliği ile yakından takip edilir. Dönemde iki kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi il ilgili paylaşımda bulunurlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eğitim Programımız

Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Anasınıfımızda GEMS, High/Scope, Math Their Way, Montessori, Scamper, Mandala, Çoklu zeka kuramı gibi  okul öncesi alanında yaygın olan programlar incelenerek oluşturulmuş olan özel program çerçevesinde eğitim verilmektedir. Ayrıca ilköğretim müfredatına paralel ilköğretime hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu programlar uygulanırken çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.
Kendine güveni olan, başkaları  ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.


Öğrenme Merkezi:


Yıldız Koleji Anaokulunda, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.
Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.


Matematik Çalışmalarımız:


Math Their Way: Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

   • Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme

• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.


Bilimsel Çalışmalarımız:


GEMS (Great Explorations Math and Science)
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.
Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.


• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.

• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çeşitli aktiviteler planlanır.

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:

• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.
 

Proje Çalışmalarımız:

Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:


• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 5-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.


Değerler Eğitimi:

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.


Kütüphane Etkinliği:

Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 5 yaşından itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta okul kütüphanelerinden aldıkları kitapları evlerine götürerek hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile de paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

Portfolyo:


   Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Geziler:


Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro, sinema dönüşümlü yer almaktadır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.

Bireysel Gelişim Raporu:  Anasınıfımızda çocuklarımızın gelişimleri  sınıf öğretmeni ve okul doktoru işbirliği ile yakından takip edilir. Dönemde iki kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi il ilgili paylaşımda bulunurlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eğitim Programımız

Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Anasınıfımızda GEMS, High/Scope, Math Their Way, Montessori, Scamper, Mandala, Çoklu zeka kuramı gibi  okul öncesi alanında yaygın olan programlar incelenerek oluşturulmuş olan özel program çerçevesinde eğitim verilmektedir. Ayrıca ilköğretim müfredatına paralel ilköğretime hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu programlar uygulanırken çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.
Kendine güveni olan, başkaları  ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.


Öğrenme Merkezi:


Yıldız Koleji Anaokulunda, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.
Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.


Matematik Çalışmalarımız:


Math Their Way: Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

   • Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme

• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.


Bilimsel Çalışmalarımız:


GEMS (Great Explorations Math and Science)
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.
Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.


• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.

• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çeşitli aktiviteler planlanır.

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:

• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.
 

Proje Çalışmalarımız:

Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:


• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 5-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.


Değerler Eğitimi:

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.


Kütüphane Etkinliği:

Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 5 yaşından itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta okul kütüphanelerinden aldıkları kitapları evlerine götürerek hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile de paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

Portfolyo:


   Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Geziler:


Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro, sinema dönüşümlü yer almaktadır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.

Bireysel Gelişim Raporu:  Anasınıfımızda çocuklarımızın gelişimleri  sınıf öğretmeni ve okul doktoru işbirliği ile yakından takip edilir. Dönemde iki kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi il ilgili paylaşımda bulunurlar.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.