1. SINIF

İlkokul 1. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

TÜRKÇE

Öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Bu doğrultuda öğrencilerin;
» Zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri,
» Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmeleri,
» Türkçeyi sevmeleri, doğru, güzel ve etkili kullanmaları,
» Düsünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, yaratıcı çözümler üretme ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmeleri,
» Araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları,
» Grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri konularında rehberlik edilerek, zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
Birinci sınıf öğrencilerimiz, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” doğrultusunda okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar. Türkçe derslerinde metinler üzerinde çalışırlar Metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işaretinin kullanıldığı durumları öğrenirler.

      
MATEMATİK

Öğrencilerimizin ana sınıfından itibaren matematiksel kavramları ve sistemleri, günlük hayatta kullanabilmelerini kolaylaştıracak şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ortamlar ve etkinliklerle matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak kazanırlar. Sistemli, dikkatli, sabırlı olma, düşünme ve düşündüklerini ifade etme özelliklerini geliştirirler.
Birinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 20 içinde eldesiz toplama işlemlerini yaparlar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrarlar. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanırlar. Veri alanında ise tabloları okurlar.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi derslerinde;
» Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanıma,
» Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma,
» Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanıma,
» Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek, aile ile ilgili temel değerleri içselleştirme,
» Kişisel bakım,
» Kaynakları verimli kullanma,
» Zamanı algılama ve etkili kullanma,
» Sağlıklı ve dengeli beslenme,
» Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama,
» Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım,
» Millî, manevî ve insanî değerleri içselleştirme,
» Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma,
» Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini edinmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

1. Sınıf

1. SINIF

İlkokul 1. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

TÜRKÇE

Öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Bu doğrultuda öğrencilerin;
» Zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri,
» Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmeleri,
» Türkçeyi sevmeleri, doğru, güzel ve etkili kullanmaları,
» Düsünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, yaratıcı çözümler üretme ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmeleri,
» Araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları,
» Grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri konularında rehberlik edilerek, zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
Birinci sınıf öğrencilerimiz, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” doğrultusunda okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar. Türkçe derslerinde metinler üzerinde çalışırlar Metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işaretinin kullanıldığı durumları öğrenirler.

      
MATEMATİK

Öğrencilerimizin ana sınıfından itibaren matematiksel kavramları ve sistemleri, günlük hayatta kullanabilmelerini kolaylaştıracak şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ortamlar ve etkinliklerle matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak kazanırlar. Sistemli, dikkatli, sabırlı olma, düşünme ve düşündüklerini ifade etme özelliklerini geliştirirler.
Birinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 20 içinde eldesiz toplama işlemlerini yaparlar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrarlar. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanırlar. Veri alanında ise tabloları okurlar.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi derslerinde;
» Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanıma,
» Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma,
» Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanıma,
» Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek, aile ile ilgili temel değerleri içselleştirme,
» Kişisel bakım,
» Kaynakları verimli kullanma,
» Zamanı algılama ve etkili kullanma,
» Sağlıklı ve dengeli beslenme,
» Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama,
» Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım,
» Millî, manevî ve insanî değerleri içselleştirme,
» Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma,
» Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini edinmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

1. Sınıf

1. SINIF

İlkokul 1. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

TÜRKÇE

Öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Bu doğrultuda öğrencilerin;
» Zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri,
» Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmeleri,
» Türkçeyi sevmeleri, doğru, güzel ve etkili kullanmaları,
» Düsünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, yaratıcı çözümler üretme ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmeleri,
» Araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları,
» Grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri konularında rehberlik edilerek, zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
Birinci sınıf öğrencilerimiz, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” doğrultusunda okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar. Türkçe derslerinde metinler üzerinde çalışırlar Metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işaretinin kullanıldığı durumları öğrenirler.

      
MATEMATİK

Öğrencilerimizin ana sınıfından itibaren matematiksel kavramları ve sistemleri, günlük hayatta kullanabilmelerini kolaylaştıracak şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ortamlar ve etkinliklerle matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak kazanırlar. Sistemli, dikkatli, sabırlı olma, düşünme ve düşündüklerini ifade etme özelliklerini geliştirirler.
Birinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 20 içinde eldesiz toplama işlemlerini yaparlar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrarlar. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanırlar. Veri alanında ise tabloları okurlar.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi derslerinde;
» Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanıma,
» Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma,
» Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanıma,
» Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek, aile ile ilgili temel değerleri içselleştirme,
» Kişisel bakım,
» Kaynakları verimli kullanma,
» Zamanı algılama ve etkili kullanma,
» Sağlıklı ve dengeli beslenme,
» Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama,
» Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım,
» Millî, manevî ve insanî değerleri içselleştirme,
» Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma,
» Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini edinmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

1. Sınıf

1. SINIF

İlkokul 1. Sınıfımızda temel dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, tamamlayıcı dersler ise İngilizce, Mindlab, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar olarak uygulanır. Haftalık 40 saatlik eğitim programı bu derslerin tamamından oluşur.

TÜRKÇE

Öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve dili etkili kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Bu doğrultuda öğrencilerin;
» Zihinsel birikimlerine yeni bilgiler inşa etmeleri,
» Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmeleri,
» Türkçeyi sevmeleri, doğru, güzel ve etkili kullanmaları,
» Düsünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, yaratıcı çözümler üretme ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmeleri,
» Araştırma yöntem ve teknikleri kullanmaları,
» Grup içerisinde birlikte çalışma becerileri geliştirmeleri konularında rehberlik edilerek, zevkli bir öğrenme ortamında kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
Birinci sınıf öğrencilerimiz, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” doğrultusunda okuma-yazma becerileri edinim sürecini yaşarlar. Türkçe derslerinde metinler üzerinde çalışırlar Metin işleme süreçleri ile okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara odaklanırlar. Dilbilgisi bağlamında ise nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işaretinin kullanıldığı durumları öğrenirler.

      
MATEMATİK

Öğrencilerimizin ana sınıfından itibaren matematiksel kavramları ve sistemleri, günlük hayatta kullanabilmelerini kolaylaştıracak şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ortamlar ve etkinliklerle matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak kazanırlar. Sistemli, dikkatli, sabırlı olma, düşünme ve düşündüklerini ifade etme özelliklerini geliştirirler.
Birinci sınıf öğrencilerimiz matematik derslerinde sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında çalışmalarda bulunurlar. Sayılar öğrenme alanında 100 içinde sayıları tanırlar. 20 içinde eldesiz toplama işlemlerini yaparlar. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrarlar. Geometri alt öğrenme alanında küp, prizma, silindir, koni ve küreyi tanırlar. Ölçme alanında uzunlukları ve ağırlıkları ölçebilir, paralarımızı ve takvimi tanırlar. Saat başlarını tanırlar. Veri alanında ise tabloları okurlar.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi derslerinde;
» Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanıma,
» Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma,
» Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanıma,
» Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek, aile ile ilgili temel değerleri içselleştirme,
» Kişisel bakım,
» Kaynakları verimli kullanma,
» Zamanı algılama ve etkili kullanma,
» Sağlıklı ve dengeli beslenme,
» Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama,
» Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım,
» Millî, manevî ve insanî değerleri içselleştirme,
» Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma,
» Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini edinmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce programı İlkokul için bütünleştirilmiş program olarak uygulanır.  İlkokul Yabancı Dil programımızı İlkokul sayfamızda “Yabancı Dil Programı” nda bulabilirsiniz.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama ve Fen Laboratuvar dersleri ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda  “Uygulamalı Dersler” de bulabilirsiniz.
Mindlab Metodolojisi ile ilgili bilgiyi İlkokul sayfamızda “Eğitim Programları” nda bulabilirsiniz.

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.