Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının eğitimde oynadığı rol, çağdaş gelişmelerle beraber her geçen gün artmakta, zorunlu hale gelmektedir. Buna bağlı olarak verilen eğitimin niteliği de önem kazanmaktadır. Çocuğun aile çevresindeki koşulları çok elverişli olabilir fakat çocuğun aile dışında eğitilmesi, sosyalleşmesini sağlayan ilk eğitim yeri okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Günümüzde “Okul Öncesi Eğitim Kurumları” çocuğun yalnız günlük bakım yeri olmaktan çıkmış, çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için faaliyet gösteren kurumlar haline gelmiştir.

"Anasınıfı" veya bir başka deyişle “İlköğretime Hazırlık Sınıfı” çocuk gelişiminin okul ortamına uyum sağlayacak düzeye getirildiği sınıftır.

Her çocuk, yaşı geldiği halde okul olgunluğuna ulaşmamış olabilir. Okul olgunluğu çocuğun zihinsel yetenekleri bakımından olduğu kadar, psikolojik olarak da olgunluğa ulaşması ve sosyal hayata hazırlamasıdır. Çocuklarımız, okul döneminde sıkıntılarla karşılaşmamak için okul olgunluğunu, okul öncesi eğitim kurumlarında kazanabilirler.

Bu olgunluk;
» Sosyal bir ortamda bulunabilme,
» Kendine güven kazanma,
» Bulunduğu ortama uyum sağlayabilme,
» Kendini ifade edebilme,
» Gerekli fizyolojik gelişimi sağlayabilme,
» Doğru bir okul kavramı oluşturma,
şeklinde açıklanabilir.

Çocuklarımız eğitim ile ilk olarak  okulumuzun güvenli, sıcak, sevecen  anasınıfında tanışır. İlköğretime hazırlık aşaması olarak adlandırdığımız bu dönemde çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hedefimizdir. Anasınıfımız çocuklarımızın bilimin ve teknolojinin sunduğu yeni olanakları kullanabilen, gelişen etkin bireyler olarak yetiştirmek için gerekli eğitim-öğretim ortamıyla donanmıştır. Anasınıfımızda  çok çeşitli kullanım alanlarımız öğrencilerimizin her türlü eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayacak nitelikte düzenlenmiştir. Sınıfların yanı sıra, oyun odası, oyun parkı, Tablet laboratuarı, multimedia odası, müzik odası, resim atölyesi, spor salonu,  revir miniklerimizin faydalanacağı belli başlı kullanım alanlarımızdır.

Özel Yıldız Koleji olarak gayretlerimiz; çocuklarımızın en iyi şekilde eğitimi, sağlıklı ve mutlu yarınları içindir. Bu düşüncemizin bir gereği olarak okul-aile işbirliğine ve iletişimine önem veriyoruz. Siz velilerimiz ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” , "Okul Öncesi Çocuğunun Özellikleri ve Gelişimi” hakkında grupça ve bireysel çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra vereceğimiz eğitim hizmetinin nitelik ve niceliğine, yenilikler katarak daha verimli, daha yararlı olma kararındayız.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Başlarken

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının eğitimde oynadığı rol, çağdaş gelişmelerle beraber her geçen gün artmakta, zorunlu hale gelmektedir. Buna bağlı olarak verilen eğitimin niteliği de önem kazanmaktadır. Çocuğun aile çevresindeki koşulları çok elverişli olabilir fakat çocuğun aile dışında eğitilmesi, sosyalleşmesini sağlayan ilk eğitim yeri okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Günümüzde “Okul Öncesi Eğitim Kurumları” çocuğun yalnız günlük bakım yeri olmaktan çıkmış, çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için faaliyet gösteren kurumlar haline gelmiştir.

"Anasınıfı" veya bir başka deyişle “İlköğretime Hazırlık Sınıfı” çocuk gelişiminin okul ortamına uyum sağlayacak düzeye getirildiği sınıftır.

Her çocuk, yaşı geldiği halde okul olgunluğuna ulaşmamış olabilir. Okul olgunluğu çocuğun zihinsel yetenekleri bakımından olduğu kadar, psikolojik olarak da olgunluğa ulaşması ve sosyal hayata hazırlamasıdır. Çocuklarımız, okul döneminde sıkıntılarla karşılaşmamak için okul olgunluğunu, okul öncesi eğitim kurumlarında kazanabilirler.

Bu olgunluk;
» Sosyal bir ortamda bulunabilme,
» Kendine güven kazanma,
» Bulunduğu ortama uyum sağlayabilme,
» Kendini ifade edebilme,
» Gerekli fizyolojik gelişimi sağlayabilme,
» Doğru bir okul kavramı oluşturma,
şeklinde açıklanabilir.

Çocuklarımız eğitim ile ilk olarak  okulumuzun güvenli, sıcak, sevecen  anasınıfında tanışır. İlköğretime hazırlık aşaması olarak adlandırdığımız bu dönemde çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hedefimizdir. Anasınıfımız çocuklarımızın bilimin ve teknolojinin sunduğu yeni olanakları kullanabilen, gelişen etkin bireyler olarak yetiştirmek için gerekli eğitim-öğretim ortamıyla donanmıştır. Anasınıfımızda  çok çeşitli kullanım alanlarımız öğrencilerimizin her türlü eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayacak nitelikte düzenlenmiştir. Sınıfların yanı sıra, oyun odası, oyun parkı, Tablet laboratuarı, multimedia odası, müzik odası, resim atölyesi, spor salonu,  revir miniklerimizin faydalanacağı belli başlı kullanım alanlarımızdır.

Özel Yıldız Koleji olarak gayretlerimiz; çocuklarımızın en iyi şekilde eğitimi, sağlıklı ve mutlu yarınları içindir. Bu düşüncemizin bir gereği olarak okul-aile işbirliğine ve iletişimine önem veriyoruz. Siz velilerimiz ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” , "Okul Öncesi Çocuğunun Özellikleri ve Gelişimi” hakkında grupça ve bireysel çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra vereceğimiz eğitim hizmetinin nitelik ve niceliğine, yenilikler katarak daha verimli, daha yararlı olma kararındayız.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Başlarken

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının eğitimde oynadığı rol, çağdaş gelişmelerle beraber her geçen gün artmakta, zorunlu hale gelmektedir. Buna bağlı olarak verilen eğitimin niteliği de önem kazanmaktadır. Çocuğun aile çevresindeki koşulları çok elverişli olabilir fakat çocuğun aile dışında eğitilmesi, sosyalleşmesini sağlayan ilk eğitim yeri okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Günümüzde “Okul Öncesi Eğitim Kurumları” çocuğun yalnız günlük bakım yeri olmaktan çıkmış, çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için faaliyet gösteren kurumlar haline gelmiştir.

"Anasınıfı" veya bir başka deyişle “İlköğretime Hazırlık Sınıfı” çocuk gelişiminin okul ortamına uyum sağlayacak düzeye getirildiği sınıftır.

Her çocuk, yaşı geldiği halde okul olgunluğuna ulaşmamış olabilir. Okul olgunluğu çocuğun zihinsel yetenekleri bakımından olduğu kadar, psikolojik olarak da olgunluğa ulaşması ve sosyal hayata hazırlamasıdır. Çocuklarımız, okul döneminde sıkıntılarla karşılaşmamak için okul olgunluğunu, okul öncesi eğitim kurumlarında kazanabilirler.

Bu olgunluk;
» Sosyal bir ortamda bulunabilme,
» Kendine güven kazanma,
» Bulunduğu ortama uyum sağlayabilme,
» Kendini ifade edebilme,
» Gerekli fizyolojik gelişimi sağlayabilme,
» Doğru bir okul kavramı oluşturma,
şeklinde açıklanabilir.

Çocuklarımız eğitim ile ilk olarak  okulumuzun güvenli, sıcak, sevecen  anasınıfında tanışır. İlköğretime hazırlık aşaması olarak adlandırdığımız bu dönemde çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hedefimizdir. Anasınıfımız çocuklarımızın bilimin ve teknolojinin sunduğu yeni olanakları kullanabilen, gelişen etkin bireyler olarak yetiştirmek için gerekli eğitim-öğretim ortamıyla donanmıştır. Anasınıfımızda  çok çeşitli kullanım alanlarımız öğrencilerimizin her türlü eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayacak nitelikte düzenlenmiştir. Sınıfların yanı sıra, oyun odası, oyun parkı, Tablet laboratuarı, multimedia odası, müzik odası, resim atölyesi, spor salonu,  revir miniklerimizin faydalanacağı belli başlı kullanım alanlarımızdır.

Özel Yıldız Koleji olarak gayretlerimiz; çocuklarımızın en iyi şekilde eğitimi, sağlıklı ve mutlu yarınları içindir. Bu düşüncemizin bir gereği olarak okul-aile işbirliğine ve iletişimine önem veriyoruz. Siz velilerimiz ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” , "Okul Öncesi Çocuğunun Özellikleri ve Gelişimi” hakkında grupça ve bireysel çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra vereceğimiz eğitim hizmetinin nitelik ve niceliğine, yenilikler katarak daha verimli, daha yararlı olma kararındayız.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Başlarken

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının eğitimde oynadığı rol, çağdaş gelişmelerle beraber her geçen gün artmakta, zorunlu hale gelmektedir. Buna bağlı olarak verilen eğitimin niteliği de önem kazanmaktadır. Çocuğun aile çevresindeki koşulları çok elverişli olabilir fakat çocuğun aile dışında eğitilmesi, sosyalleşmesini sağlayan ilk eğitim yeri okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Günümüzde “Okul Öncesi Eğitim Kurumları” çocuğun yalnız günlük bakım yeri olmaktan çıkmış, çocuğun eğitimi ve sosyalleşmesi için faaliyet gösteren kurumlar haline gelmiştir.

"Anasınıfı" veya bir başka deyişle “İlköğretime Hazırlık Sınıfı” çocuk gelişiminin okul ortamına uyum sağlayacak düzeye getirildiği sınıftır.

Her çocuk, yaşı geldiği halde okul olgunluğuna ulaşmamış olabilir. Okul olgunluğu çocuğun zihinsel yetenekleri bakımından olduğu kadar, psikolojik olarak da olgunluğa ulaşması ve sosyal hayata hazırlamasıdır. Çocuklarımız, okul döneminde sıkıntılarla karşılaşmamak için okul olgunluğunu, okul öncesi eğitim kurumlarında kazanabilirler.

Bu olgunluk;
» Sosyal bir ortamda bulunabilme,
» Kendine güven kazanma,
» Bulunduğu ortama uyum sağlayabilme,
» Kendini ifade edebilme,
» Gerekli fizyolojik gelişimi sağlayabilme,
» Doğru bir okul kavramı oluşturma,
şeklinde açıklanabilir.

Çocuklarımız eğitim ile ilk olarak  okulumuzun güvenli, sıcak, sevecen  anasınıfında tanışır. İlköğretime hazırlık aşaması olarak adlandırdığımız bu dönemde çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hedefimizdir. Anasınıfımız çocuklarımızın bilimin ve teknolojinin sunduğu yeni olanakları kullanabilen, gelişen etkin bireyler olarak yetiştirmek için gerekli eğitim-öğretim ortamıyla donanmıştır. Anasınıfımızda  çok çeşitli kullanım alanlarımız öğrencilerimizin her türlü eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayacak nitelikte düzenlenmiştir. Sınıfların yanı sıra, oyun odası, oyun parkı, Tablet laboratuarı, multimedia odası, müzik odası, resim atölyesi, spor salonu,  revir miniklerimizin faydalanacağı belli başlı kullanım alanlarımızdır.

Özel Yıldız Koleji olarak gayretlerimiz; çocuklarımızın en iyi şekilde eğitimi, sağlıklı ve mutlu yarınları içindir. Bu düşüncemizin bir gereği olarak okul-aile işbirliğine ve iletişimine önem veriyoruz. Siz velilerimiz ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” , "Okul Öncesi Çocuğunun Özellikleri ve Gelişimi” hakkında grupça ve bireysel çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra vereceğimiz eğitim hizmetinin nitelik ve niceliğine, yenilikler katarak daha verimli, daha yararlı olma kararındayız.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.