MEZUNLAR
Tarih: 3 Mayıs 2019
ÖZEL YILDIZ LİSELİLER MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü 14:00 da Nispetiye Caddesi No:16 1. Levent Beşiktaş adresindeki Özel Yıldız Koleji binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:
1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2- Yönetim ve denetim raporlarının okunması
3- Yönetim ve denetim raporlarının ayrı ayrı ibrası
4- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
5- 2019-2021 Bütçe taslağının onaylanması
6- Tüzük değişikliği ve üyelik iptalleri konusundaki teklifini değerlendirilmesi ve oylanması
7- Öneriler ve dilekler
8- Kapanış

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
MEZUNLAR

MEZUNLAR

Tarih: 3 Mayıs 2019
ÖZEL YILDIZ LİSELİLER MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü 14:00 da Nispetiye Caddesi No:16 1. Levent Beşiktaş adresindeki Özel Yıldız Koleji binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:
1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2- Yönetim ve denetim raporlarının okunması
3- Yönetim ve denetim raporlarının ayrı ayrı ibrası
4- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
5- 2019-2021 Bütçe taslağının onaylanması
6- Tüzük değişikliği ve üyelik iptalleri konusundaki teklifini değerlendirilmesi ve oylanması
7- Öneriler ve dilekler
8- Kapanış

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR
MEZUNLAR

MEZUNLAR

Tarih: 3 Mayıs 2019
ÖZEL YILDIZ LİSELİLER MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü 14:00 da Nispetiye Caddesi No:16 1. Levent Beşiktaş adresindeki Özel Yıldız Koleji binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:
1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2- Yönetim ve denetim raporlarının okunması
3- Yönetim ve denetim raporlarının ayrı ayrı ibrası
4- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
5- 2019-2021 Bütçe taslağının onaylanması
6- Tüzük değişikliği ve üyelik iptalleri konusundaki teklifini değerlendirilmesi ve oylanması
7- Öneriler ve dilekler
8- Kapanış

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR
MEZUNLAR

MEZUNLAR

Tarih: 3 Mayıs 2019
ÖZEL YILDIZ LİSELİLER MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü 14:00 da Nispetiye Caddesi No:16 1. Levent Beşiktaş adresindeki Özel Yıldız Koleji binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:
1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2- Yönetim ve denetim raporlarının okunması
3- Yönetim ve denetim raporlarının ayrı ayrı ibrası
4- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
5- 2019-2021 Bütçe taslağının onaylanması
6- Tüzük değişikliği ve üyelik iptalleri konusundaki teklifini değerlendirilmesi ve oylanması
7- Öneriler ve dilekler
8- Kapanış

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.