Eko Okullar Projesi


Özel Yıldız Koleji olarak öğrencilerimize daha iyi çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi verme amacımız doğrultusunda 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eko-Okullar programını okul genelimizde uygulamaya başladık.;

Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okulumuzda bu etkinlikler gönüllü öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin oluşturduğu Eko tim ve Eko komite tarafından planlanır ve uygulanır. Öğrencilerimiz okul genelinde yaptıkları çalışmalar ile çevre sorunlarına çözüm aramakta ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. 2011-20012 Eğitim Öğretim yılında proje kapsamında oluşturulan eylem planı ile "Geri dönüşüm ve Atık" konusu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Eko-Okul

Eko Okullar Projesi


Özel Yıldız Koleji olarak öğrencilerimize daha iyi çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi verme amacımız doğrultusunda 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eko-Okullar programını okul genelimizde uygulamaya başladık.;

Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okulumuzda bu etkinlikler gönüllü öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin oluşturduğu Eko tim ve Eko komite tarafından planlanır ve uygulanır. Öğrencilerimiz okul genelinde yaptıkları çalışmalar ile çevre sorunlarına çözüm aramakta ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. 2011-20012 Eğitim Öğretim yılında proje kapsamında oluşturulan eylem planı ile "Geri dönüşüm ve Atık" konusu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eko-Okul

Eko Okullar Projesi


Özel Yıldız Koleji olarak öğrencilerimize daha iyi çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi verme amacımız doğrultusunda 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eko-Okullar programını okul genelimizde uygulamaya başladık.;

Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okulumuzda bu etkinlikler gönüllü öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin oluşturduğu Eko tim ve Eko komite tarafından planlanır ve uygulanır. Öğrencilerimiz okul genelinde yaptıkları çalışmalar ile çevre sorunlarına çözüm aramakta ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. 2011-20012 Eğitim Öğretim yılında proje kapsamında oluşturulan eylem planı ile "Geri dönüşüm ve Atık" konusu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Eko-Okul

Eko Okullar Projesi


Özel Yıldız Koleji olarak öğrencilerimize daha iyi çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi verme amacımız doğrultusunda 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eko-Okullar programını okul genelimizde uygulamaya başladık.;

Eko-Okullar uluslararası nitelikte olup dünya üzerinde 52 ülkede 7000 den fazla okulda uygulanan bir çevre bilinci ve sorumluluğu projesidir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, Turçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko-Okullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okulumuzda bu etkinlikler gönüllü öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin oluşturduğu Eko tim ve Eko komite tarafından planlanır ve uygulanır. Öğrencilerimiz okul genelinde yaptıkları çalışmalar ile çevre sorunlarına çözüm aramakta ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. 2011-20012 Eğitim Öğretim yılında proje kapsamında oluşturulan eylem planı ile "Geri dönüşüm ve Atık" konusu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.