Okulumuzun Kayıt - kabul koşulları ve süreci ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Okul öncesi ve İlkokul 1. Sınıf için:

» Okul öncesi 4-5 yaş ve İlkokul 1. Sınıflarımıza öğrencilerimiz başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile kabul edilir.

» Tüm kayıtlar belirlenen öğrenci kontenjan sayısına göre alınır.

İlkokul ara sınıflar için:

» İlkokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda ön kayıt başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile öğrenci kaydı alınacaktır.

Ortaokul 5. Sınıf için:

» Ortaokul 5. Sınıfımıza ilkokulumuz öğrencileri doğrudan, diğer okullardan başvuran öğrenciler açık kontenjan doğrultusunda, okula kabul ve bursluluk sınavına girmişlerse sınav sıralamasına göre tayin edilen koşullarla, girmemişlerse başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile kabul edilir.

Ortaokul ara sınıflar için:

» Ortaokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile öğrenci kaydı yapılır.

Ortaokul İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Ortaokul bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere ayrıca İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Lise 1. Sınıf için 

» Lise 1. Sınıfımıza öncelikle Ortaokul 8. Sınıfımızdan başvuran öğrencilerimiz doğrudan kabul edilir, diğer ortaokullardan başvuran öğrenciler, açık kontenjan doğrultusunda LGS Yerleştirme Puanına göre kabul edilir. LGS puanı yüksek öğrencilere belirli oranlarda başarı bursu verilmektedir. “Burs ve İndirim Olanakları” sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

» LGS sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavı ve ortaokul başarılarına göre kabul edilir.

Lise ara sınıflar için:

» Lise ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda eşdeğer statülü okullardan yıl sonu başarı durumuna göre ve ön görüşme ile naklen öğrenci alınır.

Lise İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Lise bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Ön Görüşmeler

Doğrudan Okul Yönetimi, Bölüm Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı tarafından veli ve öğrenci ile yapılır. Gerektiğinde başvurulan sınıfın Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Danışmanı da görüşmede bulunabilir. 

 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Okulumuzun Kayıt - kabul koşulları ve süreci ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Okul öncesi ve İlkokul 1. Sınıf için:

» Okul öncesi 4-5 yaş ve İlkokul 1. Sınıflarımıza öğrencilerimiz başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile kabul edilir.

» Tüm kayıtlar belirlenen öğrenci kontenjan sayısına göre alınır.

İlkokul ara sınıflar için:

» İlkokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda ön kayıt başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile öğrenci kaydı alınacaktır.

Ortaokul 5. Sınıf için:

» Ortaokul 5. Sınıfımıza ilkokulumuz öğrencileri doğrudan, diğer okullardan başvuran öğrenciler açık kontenjan doğrultusunda, okula kabul ve bursluluk sınavına girmişlerse sınav sıralamasına göre tayin edilen koşullarla, girmemişlerse başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile kabul edilir.

Ortaokul ara sınıflar için:

» Ortaokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile öğrenci kaydı yapılır.

Ortaokul İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Ortaokul bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere ayrıca İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Lise 1. Sınıf için 

» Lise 1. Sınıfımıza öncelikle Ortaokul 8. Sınıfımızdan başvuran öğrencilerimiz doğrudan kabul edilir, diğer ortaokullardan başvuran öğrenciler, açık kontenjan doğrultusunda LGS Yerleştirme Puanına göre kabul edilir. LGS puanı yüksek öğrencilere belirli oranlarda başarı bursu verilmektedir. “Burs ve İndirim Olanakları” sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

» LGS sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavı ve ortaokul başarılarına göre kabul edilir.

Lise ara sınıflar için:

» Lise ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda eşdeğer statülü okullardan yıl sonu başarı durumuna göre ve ön görüşme ile naklen öğrenci alınır.

Lise İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Lise bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Ön Görüşmeler

Doğrudan Okul Yönetimi, Bölüm Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı tarafından veli ve öğrenci ile yapılır. Gerektiğinde başvurulan sınıfın Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Danışmanı da görüşmede bulunabilir. 

 

Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Kayıt Kabul Koşulları

Okulumuzun Kayıt - kabul koşulları ve süreci ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Okul öncesi ve İlkokul 1. Sınıf için:

» Okul öncesi 4-5 yaş ve İlkokul 1. Sınıflarımıza öğrencilerimiz başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile kabul edilir.

» Tüm kayıtlar belirlenen öğrenci kontenjan sayısına göre alınır.

İlkokul ara sınıflar için:

» İlkokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda ön kayıt başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile öğrenci kaydı alınacaktır.

Ortaokul 5. Sınıf için:

» Ortaokul 5. Sınıfımıza ilkokulumuz öğrencileri doğrudan, diğer okullardan başvuran öğrenciler açık kontenjan doğrultusunda, okula kabul ve bursluluk sınavına girmişlerse sınav sıralamasına göre tayin edilen koşullarla, girmemişlerse başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile kabul edilir.

Ortaokul ara sınıflar için:

» Ortaokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile öğrenci kaydı yapılır.

Ortaokul İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Ortaokul bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere ayrıca İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Lise 1. Sınıf için 

» Lise 1. Sınıfımıza öncelikle Ortaokul 8. Sınıfımızdan başvuran öğrencilerimiz doğrudan kabul edilir, diğer ortaokullardan başvuran öğrenciler, açık kontenjan doğrultusunda LGS Yerleştirme Puanına göre kabul edilir. LGS puanı yüksek öğrencilere belirli oranlarda başarı bursu verilmektedir. “Burs ve İndirim Olanakları” sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

» LGS sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavı ve ortaokul başarılarına göre kabul edilir.

Lise ara sınıflar için:

» Lise ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda eşdeğer statülü okullardan yıl sonu başarı durumuna göre ve ön görüşme ile naklen öğrenci alınır.

Lise İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Lise bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Ön Görüşmeler

Doğrudan Okul Yönetimi, Bölüm Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı tarafından veli ve öğrenci ile yapılır. Gerektiğinde başvurulan sınıfın Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Danışmanı da görüşmede bulunabilir. 

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
ÖĞRENCİLER   I   VELİLER   I   PERSONEL   I   MEZUNLAR

Kayıt Kabul Koşulları

Okulumuzun Kayıt - kabul koşulları ve süreci ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Okul öncesi ve İlkokul 1. Sınıf için:

» Okul öncesi 4-5 yaş ve İlkokul 1. Sınıflarımıza öğrencilerimiz başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile kabul edilir.

» Tüm kayıtlar belirlenen öğrenci kontenjan sayısına göre alınır.

İlkokul ara sınıflar için:

» İlkokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda ön kayıt başvuru sırasına göre ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması ile öğrenci kaydı alınacaktır.

Ortaokul 5. Sınıf için:

» Ortaokul 5. Sınıfımıza ilkokulumuz öğrencileri doğrudan, diğer okullardan başvuran öğrenciler açık kontenjan doğrultusunda, okula kabul ve bursluluk sınavına girmişlerse sınav sıralamasına göre tayin edilen koşullarla, girmemişlerse başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile kabul edilir.

Ortaokul ara sınıflar için:

» Ortaokul ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre ön görüşme ve düzey belirleme sınavı ile öğrenci kaydı yapılır.

Ortaokul İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Ortaokul bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere ayrıca İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Lise 1. Sınıf için 

» Lise 1. Sınıfımıza öncelikle Ortaokul 8. Sınıfımızdan başvuran öğrencilerimiz doğrudan kabul edilir, diğer ortaokullardan başvuran öğrenciler, açık kontenjan doğrultusunda LGS Yerleştirme Puanına göre kabul edilir. LGS puanı yüksek öğrencilere belirli oranlarda başarı bursu verilmektedir. “Burs ve İndirim Olanakları” sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

» LGS sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavı ve ortaokul başarılarına göre kabul edilir.

Lise ara sınıflar için:

» Lise ara sınıflarımızda kontenjan açılması durumunda eşdeğer statülü okullardan yıl sonu başarı durumuna göre ve ön görüşme ile naklen öğrenci alınır.

Lise İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

» Lise bölümümüze yeni kaydedilen öğrencilerimize düzey farklılıklarını saptamak ve yetiştirme programı oluşturmak üzere İngilizce düzey belirleme sınavı uygulanır. 

Ön Görüşmeler

Doğrudan Okul Yönetimi, Bölüm Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı tarafından veli ve öğrenci ile yapılır. Gerektiğinde başvurulan sınıfın Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Danışmanı da görüşmede bulunabilir. 

 

HABER - DUYURU
Özel Yıldız Eğitim Kurumları
2017 © Tüm Hakları Saklıdır.